Hart voor CF houdt in 2024 op te bestaan

Geplaatst in Nieuws op 04 februari 2024

Hart voor CF (voorheen Stichting FOK) is in 1974 opgericht en bestaat in 2024 alweer 50 jaar.

In die 50 jaar is heel veel gebeurd. Zo zijn er meer dan 30 jaar elke zomer vakantiekampen georganiseerd voor kinderen met CF met tot soms wel 100 deelnemers per jaar en zijn er in de daaropvolgende jaren in totaal tussen de 300 en 400 uitjes georganiseerd. Heel veel van jullie zijn dan ook met Hart voor CF en Stichting FOK opgegroeid en wij met jullie!

Aan alles komt een einde, zo ook aan Hart voor CF. Gelukkig is de oorzaak uiterst positief. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen op medisch vlak met sprongen vooruit met name door de komst van zoveel goede nieuwe medicijnen. Hierdoor is de kwaliteit van leven van de meeste mensen met CF aanzienlijk verbeterd.

Wij hebben deze verbetering ook goed kunnen zien doordat de vraag naar uitjes en de behoefte daaraan de laatste paar jaar grotendeels is weggevallen.

Dit heeft geleid tot het besluit van het bestuur om dit jubileumjaar (2024) met onze activiteiten te stoppen.

Er is op dit moment nog een kleine reserve aan financiële middelen over. Wellicht kunnen we hier en daar nog een aanvraag steunen. Mocht er einde van het jaar nog geld over zijn dan zullen wij dat overmaken naar de NCFS.

Wij bedanken alle vrijwilligers die de vakantiekampen al die jaren hebben mogelijk gemaakt, de sponsoren die al die jaren de financiële middelen hebben verschaft om de vakantiekampen en de uitjes te kunnen organiseren, de vele besturen en bestuursleden van de afgelopen 50 jaar die hun vrije tijd hebben gebruikt om jonge mensen met CF in moeilijke tijden te ondersteunen, kortom eenieder die van Hart voor CF (voorheen stichting FOK) in de CF- wereld een begrip heeft doen maken.

Het bestuur van Hart voor CF

cover_photo.jpg#asset:1778